logo rcamk
Kalendár pretekov:
Letný seriál 2020
Zimný seriál 2019/2020
Letný seriál 2019
Zimný seriál 2018/2019
Letný seriál 2018
Zimný seriál 2017/2018
Letný seriál 2017
Zimný seriál 2016/2017
Bystrický Letný Pohár 2016
Zimný seriál 15/16
Bystrický Letný Pohár 2016
RC dráha Sásová, Rudohorská ulica, Banská Bystrica

  1. pretek zrušený 28.05.2016
  2. pretek zrušený 18.06.2016
  3. pretek zrušený 09.07.2016
  4. pretek zrušený 20.08.2016 Slovenský pohár
  5. pretek zrušený 17.09.2016
RC AMK B.B. 2015