logo rcamk
Kalendár pretekov:
Letný seriál 2020
Zimný seriál 2019/2020
Letný seriál 2019
Zimný seriál 2018/2019
Letný seriál 2018
Zimný seriál 2017/2018
Letný seriál 2017
Zimný seriál 2016/2017
Bystrický Letný Pohár 2016
Zimný seriál 15/16
Letný seriál RC AMK 2017
RC dráha Sásová, Rudohorská ulica, Banská Bystrica

  1. 17.06.2017
  2. 19.08.2017
  3. 16.09.2017
RC AMK B.B. 2015