logo rcamk
Kalendár pretekov:
Letný seriál 2020
Zimný seriál 2019/2020
Letný seriál 2019
Zimný seriál 2018/2019
Letný seriál 2018
Zimný seriál 2017/2018
Letný seriál 2017
Zimný seriál 2016/2017
Bystrický Letný Pohár 2016
Zimný seriál 15/16
Letný seriál RC AMK 2019
RC dráha Sásová, Rudohorská ulica, Banská Bystrica

  1. 29.06.2019
  2. 27.07.2019
  3. 17.08.2019
  4. 14.09.2019
RC AMK B.B. 2015