logo rcamk
Kalendár pretekov:
Letný seriál 2020
Zimný seriál 2019/2020
Letný seriál 2019
Zimný seriál 2018/2019
Letný seriál 2018
Zimný seriál 2017/2018
Letný seriál 2017
Zimný seriál 2016/2017
Bystrický Letný Pohár 2016
Zimný seriál 15/16
Letný seriál RC AMK 2020
RC dráha Sásová, Rudohorská ulica, Banská Bystrica

  1. 27.06.2020
  2. 25.07.2020
  3. 15.08.2020
  4. 05.09.2020
RC AMK B.B. 2015