logo rcamk
Klub RC AMK B.B.
Vedenie klubu
Členovia klubu
RC Auto Model Klub Banská Bystrica

Zimná hala RCAMK:

hala obrazok

E-mail:info@rcamk.sk
sídlo združenia:Oremburská ulica číslo 6, 974 04 Banská Bystrica
účet: 2500904195/ 8330 (FIO B.)
IBAN: SK0883300000002500904195 (FIO B.)
IČO: 50030957
DIČ: 2120162770
RC AMK B.B. 2015