logo rcamk
Pravidlá pretekov:
Zimný seriál 2019/2020
Zimný seriál 2018/2019
Letný seriál 2018
Zimný seriál 2017/2018
Letný seriál 2017
Zimný seriál 2016/2017
Bystrický Letný Pohár 2016
Zimný seriál 2015/2016
Súťažné pravidlá
Zimného seriálu 2016/2017

Obsah:

Organizácia preteku:
Kategórie:
Voľný tréning:
Rozprava:
Dĺžka jazdy:
Kvalifikácia:
Finále:
Vyhodnotenie:
Zrušenie preteku:
späť na obsah

Technické pravidlá:
Kategória "1:18 MODIFIED"

Batéria:
Pneumatiky:
Karoséria:
Ostatné technické špecifikácie platia primerane ako v kategórii "ETC 1:10 MODIFIED".
Neuvedené súčasti modelu môžu byť ľubovoľné.

Kategória "ETC 1:10 STOCK 17.5T"

Motor:
Prevodový pomer:
Regulátor:
Ostatné technické špecifikácie platia primerane ako v kategórii "ETC 1:10 MODIFIED".
Neuvedené súčasti modelu môžu byť ľubovoľné.

Kategória "ETC 1:10 MODIFIED"

Motor:
Batéria:
Regulátor:
Rozmery a hmotnosť:
Karoséria:
Pneumatiky a disky:
Kategória "1:10 2WD pancar"

Náprava:
Pneumatiky:
Motor:
Rozmery a hmotnosť:
Zákaz použivať poškodené disky

Kategória "1:12 2WD"

Náprava:
Pneumatiky:
Motor:
Batéria:
Rozmery a hmotnosť:
Zákaz použivať poškodené disky

Kategória "1:10 FORMULA"

Regulátor:
Motor:
Pneumatiky:

späť na obsah

Povinnosti jazdca:
Tribúna:
Nasadzovanie:
Štartovacia procedúra:
Sankcie a protesty:
späť na obsah

Prihlášky a štartovné:
späť na obsah

Ceny za celkové umiestnenie:
Seriál bude vyhodnotený pre jednotlivé kategórie po zarátaní min. 3 pretekov.


Ďalšie informácie o pretekoch budú postupne zverejňované na internetovej stránke  www.rcamk.sk.

V prípade nejasností kontaktujte vedenie RC Auto Model Klub - viď. KONTAKTY
RC AMK B.B. 2015