Prispejte nám svojimi 2 % z dane za rok 2021 a my tieto peniaze použijeme na rozvoj celého RC AMK. Je to pomoc, ktorá Vás nič nestojí, ale má výrazný dopad na rozvoj nášho klubu a úroveň možností, ktoré môžeme našim členom poskytnúť.
O rozdelení prijatých peniažkoch rozhodneme spoločne a s cieľom použiť ich čo najlepšie.

Nezisková organizácia RC Auto Model Klub je oficiálne zapísaná v zozname prijímateľov podielu zo zaplatenej dane v Notárskej komore Slovenskej republiky.TLAČIVÁ

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
a) Vyhlásenie (editovateľné PDF, ROVNAKÉ AKO V ROKU 2020)
    Vyhlásenie RC AMK vyplnené (editovateľné PDF, ROVNAKÉ AKO V ROKU 2020)
(IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
a) Daňové priznanie typu A 
(editovateľné PDF, ROVNAKÉ AKO V ROKU 2020)
a) Daňové priznanie typu A (online) 
alebo

b) Daňové priznanie typu B (PDF, NOVÉ)
b) Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  (vysielajúca organizácia) 
alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom
a) Daňové priznanie právnických osôb (PDF, NOVÉ)
a) Daňové priznanie právnických osôb (online)