Súťažné pravidlá Zimného seriálu

 • preteky sa uskutočnia počas zimnej sezóny október až apríl 2023-24 v telocvični Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa na Hurbanovej ulici č. 9 v Banskej Bystrici (mapa) v týchto termínoch :
  #1 - 28.10.2023
  #2 - 09.12.2023
  #3 - 26.12.2023
  #4 - 27.01.2024
  #5 - 24.02.2024
  #6 - 16.03.2024
  #7 - 06.04.2024
 • plocha koberca 30×16 m
 • preteky budú vždy v sobotu ako jednodňové a budú započítavané ako seriál
 • do celkového poradia budú započítané 4 preteky zo 7-mich
 • preteku sa môžu zúčastniť len modely vo vypísanej kategórii
 • usporiadateľom je RC Auto Model Klub Banská Bystrica
 • 230 voltový rozvod elektrickej energie bude v depe k dispozícii  štandardným zásuvkovým rozvodom
 • stoly a stoličky zabezpečené nebudú 

 • 1:10 STOCK 13.5T
 • 1:10 FORMULA 21.5T
 • 1:10 2WD PAN CAR + 1:12 GT (spoločne)

V prípade, že v nejakej kategórii bude menej ako 5 jazdcov, nebude odštartovaná.

VOĽNÝ TRÉNING
– začína o 0715 hod.
– počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením

ROZPRAVA:

 • začína o 0845 hod.
 • vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená
  • prípadné nastavovania alebo podobné pohyby modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku

DĹŽKA JAZDY:

 • všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto posledného kola, maximálne do 40 sekúnd
 • autá ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času

KVALIFIKÁCIA:

 • začína o 0900 hod.
 • kvalifikácia sa jazdí na 4 rozjazdy
 • usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť
 • do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 8 pretekárov
 • po každej rozjazde sa zverejní priebežné poradie
 • pretekárom sa sčítajú výsledky dvoch lepších kvalifikačných rozjázd
 • lepšie umiestnenie dosiahne pretekár s nižším časom a vyšším počtom kôl

FINÁLE:

 • finále sa jazdí na 3 finálové jazdy.
 • do finálových skupín budú pretekári zaradení po 8
 • jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru kvalifikačných rozjázd danej kategórie
 • finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3 pretekári
 • bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd
 • víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 8 bodov pre ôsmeho jazdca
 • jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 8 bodov
 • finalista „A“ finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje vyšší počet kôl a nižší čas v najlepšej bodovanej jazde

VYHODNOTENIE:

 • všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov
 • ak nebude dokončené žiadne finále, výsledky budú vzaté z kvalifikačných pozícií
 • body do celkového hodnotenia seriálu budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky po odjazdení aspoň jednej finálovej jazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru finálových jázd danej kategórie
  umiestnenie   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  body  50  46  42  38  34  32  30  28  26  24
  umiestnenie   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  body  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13
  umiestnenie   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
  body  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3

  Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod

 • víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje vyšší počet bodov v jednotlivých pretekoch a následne počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej
 • ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takýto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste
 • výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.rcamk.sk

ZRUŠENIE PRETEKU:

 • pretek je platný len ak budú dokončené min. dve rozjazdy, inak je výsledok neplatný a pretek  je zrušený

Štartovacia procedúra:

 • začína akonáhle jazdec zapne svoj vysielač a auto pristaví na štartovaciu čiaru alebo štartovací box
 • štartovanie áut riadi len riaditeľ preteku
  • ústne hlásenie pred štartom každej rozjazdy alebo finálovej jazdy sa dáva nasledovne :
   • 1 minúta do štartu: „Jedna minúta do začiatku ďalšej jazdy“
   • 30 sekúnd do štartu: „30 sekúnd“
   • 20 sekúnd do štartu: „20 sekúnd“
   • 10 sekúnd do štartu: „10 sekúnd“
  • po 30 sekundovom signály autá
   • nesmú za štartovaciu čiaru
   • musia byť zrovnané na zadnom rošte
  • autá nesmú štartovať potom, čo posledné auto prejde cez počítaciu slučku
 • jazda je ukončená signálom „všetci koniec“

Kvalifikačné jazdy

 • pre systém postupného štartu musí byť naprieč dráhou vyznačená jedna štartovacia čiara v blízkosti snímacej slučky časomiery
 • autá štartujú z čiary kolmej na šírku dráhy metódou postupného štartu
 • poradie pri štarte :
  • v prvej rozjazde štartujú autá v poradí registračných čísel
  • v nasledujúcich rozjazdách štartujú autá podľa priebežného poradia
 • auto odštartuje na ústny pokyn :
  • uvedie sa číslo auta
  • pokyn je daný pre každé auto osobitne

Finálové jazdy

 • pre všetky finálové jazdy sa používa štartovací rošt typu „F1“ striedavo s intervalom 2 metre s dvoma radmi áut
 • autá musia byť umiestené bočnou líniou v 90 stupňovom uhle k značke alebo štartovaciemu boxu
 • najlepší jazdec kvalifikácie si môže zvoliť svoju štartovaciu pozíciu na rošte vľavo alebo vpravo
 • táto konfigurácia zostáva pre všetky ostatné finálové jazdy
 • autá odštartujú hromadne na ľubovoľný zvukový signál generovaný počítacím zariadením
  • nasleduje po signály „10 sekúnd“ náhodne oneskorený v rozmedzí 1 až 5 sekúnd

Opakovaný štart

 • riaditeľ preteku alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart
 • v prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu „30 sekúnd do štartu“
 • ak je jazda prerušená :
  • predtým ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom je jazda reštartovaná ihneď po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy
  • potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom bude jazda opakovaná vo vhodnom čase
   • vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií
 • predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart

Sankcie a protesty:

 • predčasný štart (po 10 sekundovom signály)
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box
   • + 10 sekúnd
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter
   • – 1 kolo
 • štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu
  • diskvalifikácia z preteku
 • použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy
  • strata kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy
 • použitie spiatočky v jazde
  • diskvalifikácia z danej jazdy
 • porušenie pravidiel
  • nebezpečnou jazdou
  • nevhodným správaním na tribúne
  • skrátením trate
  • neuvoľnením trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu
   • ústne varovanie
  • pri opakovaní priestupku
   • STOP AND GO (zastavenie v boxe na 10 sekúnd)
 • opakované porušenie pravidiel
  • diskvalifikácia z preteku
 • nenastúpenie na miesto nasadzovania
  • chybné nasadzovanie respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka
   • strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre
 • protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10€
  • v prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa
  • proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest

Kategória „1:10 STOCK 13.5T“
Motor bezuhlíkový (brushless) typ Hobbywing Justock G2.1 3650 SD 13.5T

Batéria:

 • LiPo články bežne dostupné na trhu
  • napätie na článok je 3,7 V
  • model je poháňaný maximálne dvoma článkami s celkovým napätím 7,4 V
  • batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články
  • obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať
  • batérie smú byť nabíjané výhradne nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo článkov metódou CC/CV (konštantný prúd/konštantné napätie) na maximálne napätie 8,40 V
 • prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená

Prevodový pomer:

 • minimálne 1:5

Regulátor:

 • nastavený mód ZERO Boost
 • v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá

Pneumatiky a disky:

 • povolené sú len typ HUDY 1/10 Carpet tires C3-28 - pneumatiky bude možné zakúpiť priamo na preteku u organizátora
 • nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebované tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch dráhy

Rozmery a hmotnosť:

 • maximálna celková šírka (s karosériou) 200 mm
 • maximálna celková šírka (bez karosérie) 190 mm
 • minimálna výška (po vrch strechy) 115 mm (modelu pripraveného na jazdu)
 • maximálny rázvor 270 mm
 • minimálna svetlá výška 5 mm
 • minimálna hmotnosť 1300 gramov
 • prítlačné krídlo
  • maximálna šírka 190 mm
  • obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40 mm (šírka)
  • môže presahovať zadnú líniu modelu o 10 mm

Karoséria:

 • nie sú povolené iné otvory okrem otvorov
  • pre anténu
  • na upevnenie
   • karosérie
   • transpondéra
 • všetky sklá musia byť priehľadné
 • krídlo sa montuje v zadnej časti karosérie, nie však na strechu a nesmie prečnievať nad líniu strechy. Obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40
 • karoséria a podvozok musia byť bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe
 • model nesmie byť postavený tak aby bol nebezpečný, poškodzoval povrch dráhy alebo konkurenčné modely
 • z bezpečnostných dôvodov zakončenie stĺpikov upevnenia karosérie musí mať tupý koniec a nesmie presahovať rovinu karosérie nad 5 mm alebo musí byť ukončené guľôčkou alebo plôškou nie menšou ako 8 mm v priemere

Kategória „1:10 FORMULA 21.5T“

Motor: bezuhlíkový (brushless)  21.5T 

Batéria:

 • LiPo články bežne dostupné na trhu
  • napätie na článok je 3,7 V
  • model je poháňaný maximálne dvoma článkami s celkovým napätím 7,4 V
  • batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články
  • obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať
  • batérie smú byť nabíjané výhrade nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo článkov metódou CC/CV (konštantný prúd/konštantné napätie) na maximálne napätie 8,40 V
 • prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená

Regulátor:

 • nastavený mód ZERO Boost
 • v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá

Pneumatiky a disky:

 • povolené sú len typ HUDY 1/10 Formula Rubber Front / Rear
 • nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebované tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch dráhy

Rozmery :

 • maximálna šírka: 190 mm
 • minimálna hmotnosť: 1050 g
 • minimálna svetlá výška: 4 mm

Kategória „1:10 2WD pancar“


Náprava:

 • poháňaná jedna náprava, komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov

Pneumatiky:

 • povolené sú pneumatiky vyrábané vo formách ako aj mechové pneumatiky

Motor:

 • 13,5T striedavý veľkosti 540
 • 23 T jednosmerný veľkosti 540

Rozmery a hmotnosť:

 • Minimálna výška podvozku : 4 mm

Zákaz použivať poškodené diskyKategória „1:12 GT“
Karoséria:

 • PFM-12 Pan Car 1/12 (Protoform)

Náprava:

 • Poháňaná jedna náprava
 • Komerčne dostupný v obchodnej sieti, alebo vlastnej výroby pri dodržaní rozmerov

Pneumatiky:

 • Pneumatiky mechové rozmer pan car 1/12
 • Roll out 85 mm
 • Mazanie pneumatík je zakázané

Motor:

 • 13,5T bez udania konkrétneho modelu
 • Na regulátore musí byť nastavený mód „ZERO Boost“

Batéria:

 • menovité napätie max.3,7 V ( batérie max. 1 článok Lixx )
 • 1S EFRA kompatibility pre pan car 1/12

Rozmery a hmotnosť:

 • Minimálna výška podvozku : 3,5 mm

Zákaz použivať poškodené disky

 • jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku
 • riaditeľ preteku má úplnú právomoc na podujatí
 • pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu
  • za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec
 • za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec
  • v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava
  • v tomto prípade nerozhoduje, či sa jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente
  • nerozhoduje ani, či trať v priestore slučky je neprechodne oddelená

Tribúna:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne
 • pokiaľ sa nedostaví včas, nebude pripustený k jazde
 • po odštartovaní jazdy nie je povolené
  • meniť miesto na tribúne
  • predať riadenie inej osobe
  • akokoľvek rušiť ostatných pretekárov
  • opustiť tribúnu pred skončením jazdy
 • riaditeľ pretekov môže jazdcom zadať miesto na tribúne
 • v prípade poruchy pretekár vypne svoj vysielač, odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy
 • pokiaľ pretekár predčasne zostúpi z tribúny, bude potrestaný anulovaním najlepšieho dosiahnutého výsledku
 • po oznámení, že bola jazda ukončená je povinný ihneď zastaviť model (na mieste Stop and Go)
 • odloží vypnutý vysielač na určené miesto a vypnuté auto predloží ku kontrole

Nasadzovanie:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s registračným číslom svojho auta
 • jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde
 • jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu
 • nasadzovač je povinný byť označený riadne oblečenou reflexnou vestou na to určenou usporidateľom preteku
 • náhradný nasadzovač je prípustný len ak je jazdec fyzicky invalidný a je schválený riaditeľom preteku
 • nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov
 • jazdec počas nasadzovania sa v plne miere venuje situácii na jemu najbližšom úseku trate (v primeranej miere na počet nasadzovačov), napr. nesedí, nepije, neje, netelefonuje a pod.
 • organizátor musí zabezpečiť nasadzovača na neobsadené miesto nasadzovača z dôvodu, že predošlá jazda mala menší počet jazdcov alebo za neprítomného nasadzovača
 • po skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z kontroly
 •  

 • štartovné je 10 € pri prihlásení do štvrtka 23:59 predchádzajúcej preteku. Štartovné pri prihlásení po štvrtku je 15 €
 • pre žiakov a juniorov do 18 rokov - 5 €
 • konečný termín pre prihlásenie alebo odhlásenie je do 1500 hod. piatku predchádzajúcemu sobotnému preteku
 • v prihláške na www.rcamk.sk uveďte
  • priezvisko
  • meno
  • vek
  • klub
  • kategóriu
  • frekvenciu
  • číslo transpondéra
  • e-mail
  • mobil

Ceny za celkové umiestnenie:

 • Kategória 1:10 STOCK 13.5T
  • 1. – 5. miesto – pohár
 • Kategória 1:10 STOCK 13.5T žiaci
  • 1. – 5. miesto – pohár
 • Kategória 1:10 FORMULA 21.5T
  • 1. – 3. miesto – pohár
 • Kategória 1:10 2WD PAN CAR a 1:12 GT
  • 1. – 3. miesto – pohár

Seriál bude vyhodnotený pre jednotlivé kategórie po zarátaní min. 3 pretekov.

V prípade nejasností kontaktujte vedenie RC Auto Model Klub – viď. KONTAKTY