Súťažné pravidlá Letného seriálu

 • preteky sa uskutočnia počas letnej sezóny máj / september v RC Aréne na Rudohorskej ulici v Sásovej  -  MAPA
 • plocha asfaltovej dráhy je  38×16 m
 • preteky budú vždy v sobotu ako jednodňové a budú započítavané ako seriál
 • do celkového poradia budú započítané 3 preteky zo 4-och
 • preteku sa môžu zúčastniť len modely vo vypísanej kategórii
 • usporiadateľom je RC Auto Model Klub Banská Bystrica
 • 230 voltový rozvod elektrickej energie bude v depe k dispozícii  4-vývodom na predlžovačke
 • stoly a stoličky zabezpečené nebudú 

 • 1:10 STOCK 13.5T
 • 1:10 FORMULA

VOĽNÝ TRÉNING
– začína o 0730 hod.
– počas tréningu nie je zabezpečené meranie počítacím zariadením

ROZPRAVA:

 • začína o 0845 hod.
 • vyhlásením rozpravy je trať uzatvorená
  • prípadné nastavovania alebo podobné pohyby modelov po trati povoľuje vo výnimočných prípadoch riaditeľ preteku

DĹŽKA JAZDY:

 • všetky kvalifikačné rozjazdy a finálové jazdy trvajú 5 minút plus posledné kolo a čas do dokončenia tohto posledného kola, maximálne do 40 sekúnd
 • autá ktoré neprejdú cieľom v čase stanovenom pre jazdu, budú klasifikované podľa počtu zaznamenaných kôl a odjazdeného času

KVALIFIKÁCIA:

 • začína o 0900 hod.
 • kvalifikácia sa jazdí na 4 rozjazdy
 • usporiadateľ bude pri zaraďovaní pretekárov do rozjázd prihliadať na ich výkonnosť
 • do jednej rozjazdy môže byť zaradených najviac 8 pretekárov
 • po každej rozjazde sa zverejní priebežné poradie
 • pretekárom sa sčítajú výsledky dvoch lepších kvalifikačných rozjázd
 • lepšie umiestnenie dosiahne pretekár s nižším časom a vyšším počtom kôl

FINÁLE:

 • finále sa jazdí na 3 finálové jazdy.
 • do finálových skupín budú pretekári zaradení po 8
 • jazdec môže postúpiť do finále po odjazdení najmenej jednej kvalifikačnej rozjazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru kvalifikačných rozjázd danej kategórie
 • finálová jazda sa uskutoční v tom prípade, ak sa na štart postavia minimálne 3 pretekári
 • bodujú sa dve lepšie z troch finálových jázd
 • víťaz finále získa 1 bod, druhý získa 2 body a tak ďalej až po 8 bodov pre ôsmeho jazdca
 • jazdec, ktorý neodštartoval alebo bol diskvalifikovaný získa 8 bodov
 • finalista „A“ finále s najnižším počtom bodov sa stane víťazom preteku
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje vyšší počet kôl a nižší čas v najlepšej bodovanej jazde

VYHODNOTENIE:

 • všetky finálové výsledky budú zverejnené najmenej 10 minút pred vyhlásením výsledkov
 • ak nebude dokončené žiadne finále, výsledky budú vzaté z kvalifikačných pozícií
 • body do celkového hodnotenia seriálu budú pridelené pretekárovi podľa nasledujúcej tabuľky po odjazdení aspoň jednej finálovej jazdy, ktorá zodpovedá 80% priemeru finálových jázd danej kategórie
  umiestnenie 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. body 50464238343230282624umiestnenie11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.body22212019181716151413umiestnenie21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.body1211109876543Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod
 • víťazom seriálu je pretekár s najvyšším počtom bodov
 • pri zhodnom počte bodov rozhoduje vyšší počet bodov v jednotlivých pretekoch a následne počet bodov z ďalšieho preteku, ak ani tento nerozhodne, potom z ďalšieho a tak ďalej
 • ak sa ani týmto spôsobom nedá rozhodnúť, potom sa takýto pretekári umiestnia v celkovom vyhodnotení spolu na tom istom mieste
 • výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.rcamk.sk

ZRUŠENIE PRETEKU:

 • pretek je platný len ak budú dokončené min. dve rozjazdy, inak je výsledok neplatný a pretek  je zrušený

Štartovacia procedúra:

 • začína akonáhle jazdec zapne svoj vysielač a auto pristaví na štartovaciu čiaru alebo štartovací box
 • štartovanie áut riadi len riaditeľ preteku
  • ústne hlásenie pred štartom každej rozjazdy alebo finálovej jazdy sa dáva nasledovne :
   • 1 minúta do štartu: „Jedna minúta do začiatku ďalšej jazdy“
   • 30 sekúnd do štartu: „30 sekúnd“
   • 20 sekúnd do štartu: „20 sekúnd“
   • 10 sekúnd do štartu: „10 sekúnd“
  • po 30 sekundovom signály autá
   • nesmú za štartovaciu čiaru
   • musia byť zrovnané na zadnom rošte
  • autá nesmú štartovať potom, čo posledné auto prejde cez počítaciu slučku
 • jazda je ukončená signálom „všetci koniec“


Kvalifikačné jazdy

 • pre systém postupného štartu musí byť naprieč dráhou vyznačená jedna štartovacia čiara v blízkosti snímacej slučky časomiery
 • autá štartujú z čiary kolmej na šírku dráhy metódou postupného štartu
 • poradie pri štarte :
  • v prvej rozjazde štartujú autá v poradí registračných čísel
  • v nasledujúcich rozjazdách štartujú autá podľa priebežného poradia
 • auto odštartuje na ústny pokyn :
  • uvedie sa číslo auta
  • pokyn je daný pre každé auto osobitne

 

Finálové jazdy

 • pre všetky finálové jazdy sa používa štartovací rošt typu „F1“ striedavo s intervalom 2 metre s dvoma radmi áut
 • autá musia byť umiestené bočnou líniou v 90 stupňovom uhle k značke alebo štartovaciemu boxu
 • najlepší jazdec kvalifikácie si môže zvoliť svoju štartovaciu pozíciu na rošte vľavo alebo vpravo
 • táto konfigurácia zostáva pre všetky ostatné finálové jazdy
 • autá odštartujú hromadne na ľubovoľný zvukový signál generovaný počítacím zariadením
  • nasleduje po signály „10 sekúnd“ náhodne oneskorený v rozmedzí 1 až 5 sekúnd

 

Opakovaný štart

 • riaditeľ preteku alebo za jeho neprítomnosti časomerač môže nariadiť opakovaný štart
 • v prípade prerušenia štartovacej procedúry, štart musí byť znovu spustený najmenej od signálu „30 sekúnd do štartu“
 • ak je jazda prerušená :
  • predtým ako prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom je jazda reštartovaná ihneď po tom ako bol odstránený dôvod pre prerušenie jazdy
  • potom čo prvé auto dokončilo jedno celé kolo dráhy, potom bude jazda opakovaná vo vhodnom čase
   • vezme sa do úvahy čas na dobitie alebo výmenu batérií
 • predčasný štart nesmie byť dôvodom na opakovaný štart

Sankcie a protesty:

 • predčasný štart (po 10 sekundovom signály)
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj vyznačený štartovací box
   • + 10 sekúnd
  • predné kolesá prešli štartovaciu čiaru alebo svoj štartovací box o viac ako 1 meter
   • – 1 kolo
 • štart s iným ako predpísaným modelom pre danú kategóriu
  • diskvalifikácia z preteku
 • použitie iných dielov ako je predpísané pre danú kategóriu alebo iné nepovolené úpravy
  • strata kvalifikačného času alebo bodového skóre danej jazdy
 • použitie spiatočky v jazde
  • diskvalifikácia z danej jazdy
 • porušenie pravidiel
  • nebezpečnou jazdou
  • nevhodným správaním na tribúne
  • skrátením trate
  • neuvoľnením trate pre pretekára, ktorý je o celé kolo vpredu
   • ústne varovanie
  • pri opakovaní priestupku
   • STOP AND GO (zastavenie v boxe na 10 sekúnd)
 • opakované porušenie pravidiel
  • diskvalifikácia z preteku
 • nenastúpenie na miesto nasadzovania
  • chybné nasadzovanie respektíve poskytnutie nekvalifikovaného náhradníka
   • strata doposiaľ najlepšieho kvalifikačného času alebo najlepšieho bodového skóre
 • protest sa môže podať len písomne riaditeľovi preteku s vkladom 10€
  • v prípade neuznania protestu vklad prepadne v prospech usporiadateľa
  • proti trestu STOP AND GO nie je možné podať protest

 • autá v kategórii STOCK musia mať nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies
 • viacrýchlostná prevodovka a spojka nie sú povolené
 • pomocné elektronické riadenie nie je povolené
 • autá musia byť vybavené personálnym transpondérom s priamym napájaním umiestneným vo vhodnej pozícii tak, aby boli spoľahlivo identifikované počítacím zariadením
 • povolené sú len frekvencie schválené pre ovládanie automobilových modelov

Kategória „1:10 STOCK 13.5T“
Motor bezuhlíkový (brushless) typ Hobbywing Justock G2.1 3650 SD 13.5T

Batéria:

 • LiPo články bežne dostupné na trhu
  • napätie na článok je 3,7 V
  • model je poháňaný maximálne dvoma článkami s celkovým napätím 7,4 V
  • batéria musí mať tvrdý ochranný obal vyrobený z ABS alebo podobného materiálu, prekrývajúci celé články
  • obidve čelá batérie musia byť továrensky zaliate tak, aby ich nebolo možné bez poškodenia rozobrať
  • batérie smú byť nabíjané výhradne nabíjačkou spôsobilou pre nabíjanie LiPo článkov metódou CC/CV (konštantný prúd/konštantné napätie) na maximálne napätie 8,40 V
 • prídavná batéria pre napájanie rádiového príslušenstva modelu nie je povolená

Prevodový pomer:

 • minimálne 1:5

Regulátor:

 • nastavený mód ZERO Boost
 • v prípade, že regulátor má spiatočku, táto nesmie byť v jazde použitá

Pneumatiky a disky:

 • povolené sú všetky typy pneumatík
 • nie je povolené používať pneumatiky a disky opotrebované tak, že sú nebezpečné alebo poškodzujú povrch dráhy

Rozmery a hmotnosť:

 • maximálna celková šírka (s karosériou) 200 mm
 • maximálna celková šírka (bez karosérie) 190 mm
 • minimálna výška (po vrch strechy) 115 mm (modelu pripraveného na jazdu)
 • maximálny rázvor 270 mm
 • minimálna svetlá výška 5 mm
 • minimálna hmotnosť 1320 gramov
 • prítlačné krídlo
  • maximálna šírka 190 mm
  • obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40 mm (šírka)
  • môže presahovať zadnú líniu modelu o 10 mm

Karoséria:

 • nie sú povolené iné otvory okrem otvorov
  • pre anténu
  • na upevnenie karosérie
 • všetky sklá musia byť priehľadné
 • krídlo sa montuje v zadnej časti karosérie, nie však na strechu a nesmie prečnievať nad líniu strechy. Obrys má zodpovedať obdĺžniku o rozmeroch 25 mm (výška) x 40
 • karoséria a podvozok musia byť bezpečne spojené vždy, keď je model na dráhe
 • model nesmie byť postavený tak aby bol nebezpečný, poškodzoval povrch dráhy alebo konkurenčné modely
 • z bezpečnostných dôvodov zakončenie stĺpikov upevnenia karosérie musí mať tupý koniec a nesmie presahovať rovinu karosérie nad 5 mm alebo musí byť ukončené guľôčkou alebo plôškou nie menšou ako 8 mm v priemere

Kategória „1:10 FORMULA“ Regulátor:

 • nastavený mód ZERO Boost
Motor:
 • 21,5T striedavý veľkosti 540
 • motor s uhlíkmi (brushed)
  • totožný s referenčným výrobkom Johnson Electric série HC683G-001,  viď obr.
   • bez úprav
Pneumatiky:
 • Formulové gumové

 • jazdec je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcu, technického komisára a riaditeľa preteku
 • riaditeľ preteku má úplnú právomoc na podujatí
 • pred jazdou je auto potrebné vybaviť transpondérom a pripevniť ho k autu
  • za správnu funkciu transpondéra je v plnom rozsahu zodpovedný jazdec
 • za prejazd slučkou vždy zodpovedá jazdec
  • v prípade, že z akéhokoľvek dôvodu slučkou neprešiel kolo sa mu nezapočítava
  • v tomto prípade nerozhoduje, či sa jazdec dostal mimo priestoru slučky po kolízií s iným jazdcom alebo po inom incidente
  • nerozhoduje ani, či trať v priestore slučky je neprechodne oddelená

Tribúna:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy zaujať miesto na tribúne
 • pokiaľ sa nedostaví včas, nebude pripustený k jazde
 • po odštartovaní jazdy nie je povolené
  • meniť miesto na tribúne
  • predať riadenie inej osobe
  • akokoľvek rušiť ostatných pretekárov
  • opustiť tribúnu pred skončením jazdy
 • riaditeľ pretekov môže jazdcom zadať miesto na tribúne
 • v prípade poruchy pretekár vypne svoj vysielač, odstúpi od hrany tribúny a vyčká do konca jazdy
 • pokiaľ pretekár predčasne zostúpi z tribúny, bude potrestaný anulovaním najlepšieho dosiahnutého výsledku
 • po oznámení, že bola jazda ukončená je povinný ihneď zastaviť model (na mieste Stop and Go)
 • odloží vypnutý vysielač na určené miesto a vypnuté auto predloží ku kontrole

Nasadzovanie:

 • jazdec je povinný minimálne 30 sekúnd pred štartom nasledujúcej jazdy zaujať miesto na pozícii zhodnej s registračným číslom svojho auta
 • jazdci musia nasadzovať len jazdu nasledujúcu po vlastnej jazde
 • jazdci z poslednej jazdy nasadzujú prvú jazdu
 • nasadzovač je povinný byť označený riadne oblečenou reflexnou vestou na to určenou usporidateľom preteku
 • náhradný nasadzovač je prípustný len ak je jazdec fyzicky invalidný a je schválený riaditeľom preteku
 • nasadzovačov zásah musí byť primeraný s minimálnym vplyvom na ostatných jazdcov
 • jazdec počas nasadzovania sa v plne miere venuje situácii na jemu najbližšom úseku trate (v primeranej miere na počet nasadzovačov), napr. nesedí, nepije, neje, netelefonuje a pod.
 • organizátor musí zabezpečiť nasadzovača na neobsadené miesto nasadzovača z dôvodu, že predošlá jazda mala menší počet jazdcov alebo za neprítomného nasadzovača
 • po skončení jazdy si jazdec zoberie svoje auto z kontroly
 •  

 • štartovné je 10 € pri prihlásení do stredy predchádzajúcej preteku. štartovné pri prihláseni po strede je 15 €
 • pre žiakov do 15 a juniorov do 18 rokov 5 €
 • konečný termín pre prihlásenie alebo odhlásenie je do 1300 hod. piatku predchádzajúcemu sobotnému preteku
 • v prihláške na www.rcamk.sk uveďte
  • priezvisko
  • meno
  • vek
  • klub
  • kategóriu
  • frekvenciu
  • číslo transpondéra
  • e-mail
  • mobil

Ceny za celkové umiestnenie:

 • Kategória ETC 1:10 STOCK 13.5T
  • 1. – 3. miesto – pohár
 • Kategória ETC 1:10 STOCK 13.5T žiaci
  • 1. – 3. miesto – pohár
 • Kategória 1:10 FORMULA
  • 1. – 3. miesto – pohár

Seriál bude vyhodnotený pre jednotlivé kategórie po zarátaní min. 4 pretekov.

V prípade nejasností kontaktujte vedenie RC Auto Model Klub – viď. KONTAKTY