Som právnická osoba

Patríte medzi s.r.o. , nadáciu, mesto, obec, a.s., alebo štátnu organizáciu? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 1% pre neziskovú organizáciu RC AMK

AKO POSTUPOVAŤ

 1. UZAVRITE ÚČTOVNÍCTVO
  Po ukončení účtovného obdobia (1 kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku
 2. VYPOČÍTAJTE
  Z účtovnej uzávierky si vypočítajte 1% ( 2%) z dane s príjmov právnickej osoby:
  – Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať 1% z dane
  – Ak právnická osoba počas predchádzajúceho kalendárneho roka DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať až 2% z dane.
 3. DOPLŇTE DO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
  V daňom priznaní pre právnické osoby sú kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov
  Kolónky pre poukázanie 1% (2%) v prípade daňového priznania pre právnické osoby nájdete v VI. časti daňového priznania.
 4. Podajte daňové priznanie do stanovenej lehoty
  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) Adresu nájdete na stránke finačnej správy
 5. HOTOVO A ĎAKUJEME
  Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 1% (2%)


Tlačivá na stiahnutie

 • Daňové priznanie pre právnické osoby (editovateľné)