Som fyzická osoba

Podávate si daňové priznanie sami? Ste SZČO – živnostník, slobodný umelec? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu RC AMK

AKO POSTUPOVAŤ

 1. UZAVRITE ÚČTOVNÍCTVO
  Po ukončení účtovného obdobia (1 kalendárny rok) vykonajte účtovnú uzávierku
 2. VYPOČÍTAJTE
  Z účtovnej uzávierky si vypočítajte:
  – 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste SZČO
  – 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľníkom, ktorý odpracoval v minulom roku minimálne 40 hodín a od organizácie, u ktorej ste vykonával dobrovoľnícku činnosť získate potvrdenie o tom, že ste vykonával dobrovoľnícku činnosť.
 3. DOPLŇTE DO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  – Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu A nájdete v VIII. oddiely
  Kolónky pre poukázanie 2% (3%) v prípade daňového priznania typu B nájdete v XII. oddiely.
 4. HOTOVO A ĎAKUJEME
  Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 2% (3%)


Tlačivá na stiahnutie

 • Daňové priznanie typu A (editovateľné)
 • Daňové priznanie typu B (editovateľné)
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (príjemca)