Som zamestnanec

Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ alebo ste dobrovoľník? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% pre neziskovú organizáciu RC AMK.

AKO POSTUPOVAŤ

 1. POŽIADAJTE DO 15. 2. 2022
  Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. VYPOČÍTAJTE
  – 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste zamestnancom
  – 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste dobrovoľníkom, ktorý odpracoval v minulom roku minimálne 40 hodín a od organizácie, u ktorej ste vykonával dobrovoľnícku činnosť získate potvrdenie o tom, že ste vykonával dobrovoľnícku činnosť
 4. VYHLÁSENIE
  Do elektronického vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete. Tlačivo si vytlačte.
 5. ODOŠLITE alebo OSOBNE DORUČTE
  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad. Adresu nájdete na stránke finačnej správy.
  Dobrovoľníci, nezabudnite tieto tlačivá doručiť spolu s potvrdením o vykonávaní dobrovoľnickej činnosti
 6. HOTOVO A ĎAKUJEME
  Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie 2% (3%)


Tlačivá na stiahnutie

 • Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné)
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (editovateľné)
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (príjemca)